Przygotowuj膮c dokumentacj臋 dla moich Klientów dzia艂am kompleksowo. W ramach us艂ug proponuj臋 mi臋dzy innymi analiz臋 transakcji pod k膮tem obowi膮zków sprawozdawczych i informacyjnych, przygotowanie ró偶nego rodzaju o艣wiadcze艅 i niezb臋dnych dokumentów do urz臋dów skarbowych, pomoc w sporz膮dzaniu deklaracji czy przeprowadzanie analiz porównawczych konkurencji (tzw. analiza benchmarkingowa). Zapewniam równie偶 doradztwo w zakresie opracowywania i wdra偶ania polityki cen transferowych oraz ustalania cen transferowych pomi臋dzy podmiotami powi膮zanymi i podmiotami w grupie kapita艂owej.

Chcesz zmniejszy膰 ryzyko sankcji podatkowych i kar skarbowych? Zaufaj do艣wiadczonemu doradcy podatkowemu!

Decyduj膮c si臋 na wspó艂prac臋 ze mn膮, masz gwarancj臋, 偶e przygotowana dokumentacja podatkowa cen transferowych b臋dzie w pe艂ni zgodna z wymogami ustawowymi. Mo偶esz liczy膰 na moje wsparcie, pomoc oraz rzetelne doradztwo w kwestii wyboru polityki cen transferowych dopasowanej do indywidualnych potrzeb Twojego przedsi臋biorstwa. Skontaktuj si臋 ze mn膮, aby pozna膰 szczegó艂y oferty oraz warunki wspó艂pracy. Serdecznie zapraszam!

Dokumentacja cen transferowych

Obowi膮zek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych wynika z przepis贸w prawa podatkowego. Dotyczy podatnik贸w, kt贸rzy jednocze艣nie spe艂nili dwie przes艂anki:

  • Zrealizowali transakcj臋 lub transakcje z podmiotem powi膮zanym (kapita艂owo, osobowo lub rodzinnie) b膮d藕 z podmiotem maj膮cym sw膮 siedzib臋, zarz膮d lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosuj膮cym szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮.
  • Kwota transakcji przekroczy艂a r贸wnowarto艣膰 wyra偶onego w walucie euro limitu transakcyjnego okre艣lonego w ustawach PIT i CIT.

Dokumentacja cen transferowych jest istotnym elementem potwierdzaj膮cym prawid艂owo艣膰 stosowanych cen pomi臋dzy podmiotami powi膮zanymi. Z powodu cz臋stych zmian w przepisach podatnicy powinni zadba膰 o to, aby przygotowywana przez nich dokumentacja nie tylko odzwierciedla艂a rzeczywiste transakcje i skalkulowane ceny, ale tak偶e zawiera艂a wszystkie niezb臋dne elementy.

Dokumentacj臋 cen transferowych sporz膮dza艂am mi臋dzy innymi dla takich firm jak: Vetrex Sp. z o.o., Prima-KL sp. z o.o.. Liebot Polska Sp. z o.o. , Izolbet Sp. z o.o. Izolbex sp. z o.o. Izolbet Transport Sp. z o.o. Renex Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Renex Predrag Topi膰, Wit-Matal Sp. z o.o. sp.k.

Co to jest lokalna dokumentacja cen transferowych?

Wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dokumentacj臋 cen transferowych definiuje si臋 jako rezultat finansowy warunk贸w ustalonych lub narzuconych w wyniku istniej膮cych powi膮za艅, w kt贸rych sk艂ad wchodzi:

  • wynagrodzenie,
  • wynik
  • lub wska藕nik finansowy.

Mo偶na spotka膰 si臋 tak偶e z innymi definicjami cen transferowych, np. wed艂ug OECD s膮 one cenami ustalonymi przez przedsi臋biorstwo, po kt贸rych dana firma przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub 艣wiadczy us艂ugi w stosunku do powi膮zanego podmiotu. Natomiast ordynacja podatkowa rozumie je jako "ceny przedmiotu transakcji zawieranej pomi臋dzy podmiotami powi膮zanymi w rozumieniu prawa podatkowego, dotycz膮cymi podatku dochodowego od os贸b fizycznych, podatku dochodowego od os贸b prawnych oraz podatku od towar贸w i us艂ug鈥.

Kogo obowi膮zuje dokumentacja cen transferowych?

Zar贸wno osoby prawne, jak i fizyczne, s膮 co roku zobowi膮zane 鈥 po przekroczeniu okre艣lonego progu podatkowego 鈥 do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jej celem jest wykazanie, 偶e kwoty, jakie ustali艂y pomi臋dzy sob膮 strony, maj膮 warto艣膰 rynkow膮 鈥 a zatem s膮 takie, jakie ustali艂yby mi臋dzy sob膮 r贸wnie偶 podmioty niepowi膮zane. O 1 stycznia 2021 dokumentacja ta musi zawiera膰 jeszcze szerszy zakres informacji, co w po艂膮czeniu ze zwi臋kszony zainteresowaniem organ贸w podatkowych oraz stale zmieniaj膮cymi si臋 przepisami powinno sk艂oni膰 do zwi臋kszonej staranno艣ci w tym obszarze.

Kiedy trzeba zrobi膰 dokumentacj臋 cen transferowych?

Dokumentacja podatkowa cen transferowych dotyczy podmiot贸w, kiedy warto艣膰 jednorodnej transakcji kontrolowanej przeprowadzonej pomi臋dzy nimi przekroczy pr贸g 10 mln z艂otych netto dla transakcji finansowych oraz towarowych lub 2 mln z艂otych netto przy transakcjach us艂ugowych oraz pozosta艂ych tu niewymienionych. Zar贸wno dla strony kosztowej, jak i przychodowej ustalane s膮 odr臋bne progi dla ka偶dej takiej transakcji. Ponadto 鈥 tak膮 dokumentacj臋 musz膮 przygotowa膰 firmy dokonuj膮ce transakcji z podmiotami, kt贸rych siedziba znajduje si臋 w tzw. rajach podatkowych 鈥 w贸wczas element powi膮zania nie ma znaczenia. Warto zaznaczy膰, 偶e w przypadku krajowych podmiot贸w powi膮zanych, kt贸re w danym roku osi膮gn膮 zysk podatkowy, prawo nie wymaga przygotowywania dokumentacji cen transferowych odno艣nie do zaistnia艂ych transakcji.

Ceny transferowe: dokumentacja 鈥 co powinna zawiera膰?

Jest wiele wymog贸w, kt贸re nale偶y spe艂ni膰 w ramach sk艂adania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W艣r贸d wielu zapis贸w trzeba zawrze膰 ten dotycz膮cy opisu podmiotu powi膮zanego wraz z opisem struktury zarz膮dczej, schemat organizacyjny czy opis podstawowej dzia艂alno艣ci. Inne elementy obowi膮zkowe to:

  • wskazanie rynku, na kt贸rym dany podmiot prowadzi dzia艂alno艣膰,
  • opis bran偶y oraz otoczenia rynkowego,
  • opis strategii gospodarczej,
  • dane o istotnych aktywach czy ryzykach maj膮cych wp艂yw na podmiot powi膮zany, kt贸re zaistnia艂y w roku obrotowym, jak r贸wnie偶 poprzedzaj膮cym.

Ponadto trzeba odnotowa膰 sam opis transakcji wraz ze szczeg贸艂ami takimi jak przedmiot i rodzaj transakcji czy spos贸b kalkulacji ceny transferowej wraz z poczynionymi za艂o偶eniami. Konieczne jest wykazanie wszelkich um贸w oraz innych dokument贸w wskazuj膮cych na spos贸b ustalania cen.

Co grozi za brak przedstawienia dokumentacji cen transferowych?

Dokumentacj臋 cen transferowych nale偶y przedstawi膰 odpowiednim organom w terminie 7 dni od otrzymania 偶膮dania. O tej regu艂y istniej膮 jednak wyj膮tki, np. dla podatnik贸w, kt贸rzy nie maj膮 obowi膮zku jej sk艂adania, jednak gdy zaistniej膮 okoliczno艣ci wskazuj膮ce na prawdopodobne zani偶enie cen przychod贸w lub koszt贸w uzyskania przychodu, kt贸rych podmiot dopu艣ci艂 si臋 w celu unikni臋cia konieczno艣ci z艂o偶enia wspomnianej dokumentacji. W贸wczas termin taki wyd艂u偶a si臋 do 30 dni. Za nieustosunkowanie si臋 do wezwania gro偶膮 sankcje podatkowe oraz karnoskarbowe. Je偶eli jeste艣 zainteresowany wsparciem profesjonalisty w zakresie sporz膮dzania niezb臋dnych pism i wykaz贸w 鈥 zapraszam do wsp贸艂pracy.