Analiza benchmark w lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych

Przygotowując dokumentację cen transferowych – lokalną lub grupową – podatnik musi spełnić wszystkie wymogi formalne określone w ustawie, tak aby nie narazić się organom podatkowym i nie musieć martwić się ewentualnymi karami. Jednym z obowiązków podczas sporządzania takich dokumentów jest dołączenie do nich tzw. benchmarku, a więc analizy porównawczej. Pozwala to na wykazanie, że warunki przeprowadzonej transakcji między podmiotami powiązanymi nie odbiegają od tych rynkowych, które obowiązywałyby, gdyby nie było wzajemnych powiązań.

Czym jest benchmark i czemu służy?

Dołączenie do dokumentacji podatkowej cen transferowych analizy porównawczej (comparability analysis) jest obowiązkowe od 2019 roku. Opiera się ona na porównaniu warunków transakcji przeprowadzanej z podmiotami powiązanymi z tymi dokonywanymi w kontakcie z niepowiązanymi albo z podobnymi transakcjami zewnętrznymi. Benchmark pozwala w ten sposób podatnikowi udowodnić, że nie wykazał zawyżonej straty ani zaniżonego zysku. Jeżeli przeprowadzenie analizy porównawczej nie jest jednak możliwe, zastępuje się ją analizą zgodności, w której należy przedstawić argumentację przemawiającą za tym, że transakcja przestrzega warunków rynkowych.

Metody opracowywania benchmarku

To, w jaki sposób można przeprowadzić analizę porównawczą na potrzeby dokumentacji cen transferowych, określono w przepisach prawnych. Dostępnych jest 5 metod, z których należy wybrać tę najlepiej odpowiadającą danej transakcji:

  • porównywalna cena niekontrolowana – porównanie ceny zastosowanej przez podmiot w transakcji z podmiotami powiązanymi z cenami transakcji z podmiotami bez powiązań lub z transakcjami zewnętrznymi,
  • cena odsprzedaży – opiera się na podobnych zasadach, ale dotyczy nie ceny transakcji, lecz marży przy odsprzedaży,
  • koszt plus – porównanie narzutu zysku na określoną bazę kosztową w transakcjach z podmiotami z powiązaniami oraz bez nich,
  • marża transakcyjna netto – wybór stosownego wskaźnika finansowego, a następnie odniesienie do transakcji z podmiotem niepowiązanym lub wyniku uzyskiwanego przez podmioty prowadzące porównywalną działalność,
  • podział zysku – określenie łącznego zysku i jego podziału między podmiotami powiązanymi z zastosowaniem proporcji, które wystąpiłyby przy braku powiązań.

Benchmark należy sporządzić przed dokonaniem transakcji, aby dopilnować przeprowadzenia jej na warunkach rynkowych.

Analiza porównawcza w grupowej dokumentacji cen transferowych

Warto też wspomnieć o analizach porównawczych w grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów z jednej grupy kapitałowej, ale z różnych krajów. Bywa bowiem tak, że korzystają one z dokumentów opracowanych przez jeden z nich – wówczas konieczne jest sprawdzenie, czy odpowiadają one warunkom rynkowym obowiązującym w Polsce i są zgodne z polskimi przepisami.

Klientów z Włocławka, Sierpca, Płocka, Lipna oraz okolic, którzy potrzebują wsparcia w opracowaniu dokumentacji cen transferowych, zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.