Dokumentacja cen transferowychlokalna lub grupowa

Obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej cen transferowych ma na celu określenie, czy transakcja dokonana między podmiotami powiązanymi jest zgodna z warunkami rynkowymi. Wynika on z przepisów prawnych, które regulują też m.in. progi dokumentacyjne, metody wyceny oraz grupę podmiotów objętych tym obowiązkiem – co zostało szerzej omówione we wcześniejszych artykułach blogowych. Warto jednak zaznaczyć, że dokumenty tego typu przygotowywane przez przedsiębiorstwo to lokalna dokumentacja cen transferowych – istnieje zaś jeszcze jeden jej wariant: dokumentacja grupowa.

Kto musi sporządzić grupową dokumentację cen transferowych?

Jednym z czynników, który decyduje o obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, jest powiązanie podmiotów między sobą – w tym m.in. w ramach grupy kapitałowej. To właśnie w jej przypadku pojawia się konieczność przygotowania także dokumentów o charakterze grupowym (tzw. Master File). Obowiązek taki obejmuje zatem podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane w ramach grupy (metodą pełną lub proporcjonalną), natomiast ich łączne przychody przekroczyły w roku obrotowym 200 000 000 złotych albo równowartość tej kwoty.

 

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia obowiązku dostarczenia grupowej dokumentacji cen transferowych nie musi zostać ona sporządzona przez każdy z powiązanych podmiotów – mogą one posłużyć się dokumentami opracowanymi przez jeden z nich. Jednocześnie nie zwalnia to ich z ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w Master File przygotowanym przez inny podmiot z grupy.

Wymagane elementy Master File i termin opracowania

Grupowa dokumentacja cen transferowych, podobnie jak lokalna, ma określone elementy, które musi zawierać, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Należą do nich:

 

  • opis grupy kapitałowej,
  • należące do niej istotne wartości niematerialne i prawne,
  • istotne transakcje finansowe,
  • informacje finansowe oraz podatkowe dotyczące grupy.

 

Dokumentacja cen transferowych grupy kapitałowej musi zostać sporządzona do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

 

Obsługa dokumentacji przez wykwalifikowanego

Co ważne, istnieje kilka sytuacji przewidzianych w przepisach, w których może nastąpić zwolnienie z obowiązku przygotowania Master File – związanych przede wszystkim z określonymi wartościami oraz rodzajami transakcji. W każdym przypadku warto zatem skonsultować się ze specjalistą zajmującym się profesjonalnym doradztwem i opracowywaniem dokumentacji podatkowej cen transferowych. Przedsiębiorców z całej Polski, którzy poszukują takiego fachowca, zapraszam do kontaktu z moim biurem rachunkowym w pobliżu Włocławka, gdzie gwarantuję obsługę na najwyższym poziomie.