Dokumentacja cen transferowych – czym jest i kogo dotyczy?

Opracowanie dokumentacji cen transferowych to obowiązek wielu różnorodnych podmiotów. Jej podstawowym zadaniem jest precyzyjne określenie warunków transakcji dokonanej pomiędzy powiązanymi podmiotami i udowodnienie, że były one zgodne z warunkami rynkowymi, a więc takimi, jakie zostałyby ustalone między stronami, gdyby nie miały one wzajemnych powiązań. Ponadto sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkowe, gdy siedziba jednego z podatników mieści się w kraju o szkodliwej konkurencji podatkowej (czyli w tzw. raju podatkowym).

Kiedy opracowanie dokumentacji cen transferowych jest wymagane?

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych pojawia się, kiedy strony transakcji są ze sobą powiązane kapitałowo (jeden podmiot posiada udziały w drugim nie mniejsze niż 5%), osobowo (podmiot bierze udział w zarządzaniu innym) lub rodzinnie albo gdy jeden z podatników działa w tzw. raju podatkowym. Obowiązek ten wynika z przepisów podatkowych danego kraju dotyczących PIT i CIT. Warto wspomnieć, że konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych następuje wyłącznie w sytuacji, w której wartość transakcji przekroczyła równowartość wyrażonych w euro progów określonych ustawowo.

Formalne zasady sporządzania dokumentów

Wspomniane progi wartości transakcji różnią się od siebie w oparciu o jej rodzaj – przykładowo limit dla transakcji towarowej jest wyższy niż w przypadku usługowej. Poza zwróceniem uwagi na progi należy również pamiętać o tym, że dokumentacja cen transferowych musi mieć określoną formę, zawierać wszystkie wymagane dane (m.in. opis podmiotu i jego struktury zarządzania, branży czy szczegóły transakcji), a także zostać złożona do organu podatkowego we właściwym terminie. Niedopilnowanie prawidłowego dostarczenia dokumentów może zaś wiązać się z dotkliwymi sankcjami finansowymi, a nawet karnoskarbowymi.

Prawidłowe przygotowywanie dokumentacji

Z uwagi na złożone wytyczne dotyczące formy dokumentów, liczne kwestie warunkujące zaistnienie obowiązku ich sporządzenia, ustawowe terminy, dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, ryzyko sankcji, a także dostępne ulgi dokumentacja cen transferowych powinna zostać przygotowana z należytą starannością. Przedsiębiorcy korzystają więc z pomocy wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie. Należę do nich również ja – w moim biurze oferuję bowiem profesjonalne opracowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych, dopilnowując, aby była ona sporządzona zgodnie ze wszystkimi wymogami.