Wycena znaków towarowych, know-how i udziałów w spółce

Przeprowadzenie rzetelnej wyceny aktywów przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółce może być niezbędne w różnorodnych sytuacjach, począwszy od chęci sprzedaży posiadanych zasobów, na planowanej fuzji firmy skończywszy. W każdym przypadku potrzebne jest zastosowanie właściwych metod wyceniania, a także odpowiednia wiedza na temat posługiwania się nimi, aby wynik był precyzyjny, a przy tym – zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Sposoby wyceny znaków towarowych, know-how, a także udziałów często opierają się zaś na podobnych zasadach.

Podstawowe metody wyceniania know-how i znaków towarowych

Do opracowywania wyceny takich aktywów jak znaki towarowe lub know-how wykorzystuje się przede wszystkim metodę marketingową oraz finansową. Pierwsza z nich opiera się na przeanalizowaniu tego, jakie przychody odnosi firma z tytułu posiadania danych zasobów, a następnie na skorygowaniu tego wyniku przez pomiar relacji marki z klientem. Drugi sposób można natomiast podzielić na 3 bardziej szczegółowe metody:

  • Kosztową – polega ona na wyliczeniu, jakie koszty należałoby ponieść, aby wypracować dane aktywa (trzeba odseparować je od innych wydatków przedsiębiorstwa). Celem tego jest określenie kosztów koniecznych, by odnieść korzyści z użytkowania znaku towarowego bądź know-how.
  • Rynkową – w tym przypadku porównuje się wartość znaku towarowego lub know-how wypracowanego w przeszłości przez inną firmę o podobnym profilu, który wciąż pozostaje w obrocie.
  • Dochodową – opiera się ona na obliczeniu zysków uzyskiwanych z powodu posiadania aktywów (na przykład za sprawą opłat licencyjnych albo oszczędności po stronie kosztów), a więc swego rodzaju wartości dodanej do przychodów przedsiębiorstwa w porównaniu z sytuacją, w której nie posiadałoby ono tych zasobów.

Opracowanie wyceny udziałów w spółce

W wielu przypadkach wycena udziałów w spółce opiera się na podobnych zasadach, co przy znakach towarowych lub know-how – wykorzystuje się bowiem na przykład metodę dochodową analizującą rozwój firmy i potencjalne zyski w przyszłości, a także porównawczą, która zestawia przedsiębiorstwo z innymi, podobnymi. Warto wspomnieć również o metodzie majątkowej, czyli skoncentrowanej na badaniu wartości majątku spółki oraz jej zobowiązań.

Wszystkie metody wyceny udziałów, know-how oraz znaków towarowych wymagają specjalistycznej wiedzy, odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Jeśli więc szukasz eksperta zajmującego się ich opracowywaniem, zapraszam do współpracy ze mną.